Ben je een deelnemer en ‘behandel’ je op enig moment meer dan de ondergrens van niet-vrijgestelde ADR-goederen (laten we ruwweg 1.000 kg of liter zeggen) dan dien je dus te beschikken over een ADR Veiligheidsadviseur. Hiervoor kun je een medewerker laten opleiden. Die opleiding is best pittig en het is vaak geen specialisme van het bedrijf. Veel bedrijven zullen er daarom voor kiezen om een externe ADR Veiligheidsadviseur in te huren. Dat is vaak ook veel goedkoper.

Ook de afzender aan de veiligheidsadviseur
Het is te verwachten dat het aantal interne ADR Veiligheidsadviseurs wel zal toenemen, maar veel bedrijven zullen er toch voor kiezen een externe adviseur in de arm te nemen. “We zien het eigenlijk al een paar jaar”, zegt Maximilian Govaert van SafetyNet Consultants. “Het aantal bedrijven dat bij hun eigen kernactiviteiten wil blijven neemt toe waardoor zij ervoor kiezen om zoiets als de functie van veiligheidsadviseur uit te besteden. Ze vinden het een specialisme en zien ook dat vreemde ogen toch meer zien en vaak ook anders kijken.” Het is dan ook de verwachting dat de zelfstandig adviseurs het een stuk drukker gaan krijgen. Om zaken alvast goed te regelen is het dan ook zeker raadzaam om zo snel mogelijk contact op te nemen met een adviseur.

Taken van de veiligheidsadviseur
Inmiddels is de functie van ADR Veiligheidsadviseur allang niet meer een paar A4-tjes opstellen als jaarverslag. Algemene taken die een Veiligheidsadviseur op zich neemt zijn o.a.:

 • nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd;
 • de onderneming van advies dienen bij werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke goederen betreffen;
 • een voor de bedrijfsleiding of in voorkomend geval voor een plaatselijke overheid bestemd jaarverslag opstellen over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen. Deze jaarverslagen worden vijf jaar bewaard en desgewenst ter beschikking gesteld van de nationale autoriteiten;

Er is ook een flinke reeks aan meer specifieke taken in het ADR opgenomen met het oog op het controleren van de volgende praktijken en procedures met betrekking tot de betrokken activiteiten:

 • de werkwijzen die de naleving van de voorschriften betreffende het identificeren van de vervoerde gevaarlijke goederen ten doel hebben;
 • de praktijk van de onderneming betreffende het in aanmerking nemen, bij de aankoop van vervoermiddelen, van eventuele bijzondere vereisten met betrekking tot de vervoerde gevaarlijke goederen;
 • de werkwijzen om het voor het vervoer van gevaarlijke goederen of voor het verpakken, vullen, laden en lossen gebruikte materieel te controleren;
 • het feit dat de betrokken werknemers van de onderneming een passende opleiding hebben ontvangen, onder meer over de wijzigingen van de voorschriften, en dat deze opleiding in hun dossier is gedocumenteerd;
 • het opzetten van passende noodprocedures bij eventuele ongevallen of voorvallen die de veiligheid tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen of tijdens het verpakken, vullen, laden en het lossen in gevaar kunnen brengen;
 • het verrichten van analyses en zo nodig het opstellen van rapporten over de ongevallen, voorvallen of tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen of tijdens het verpakken, vullen, laden en het lossen geconstateerde ernstige inbreuken;
 • het invoeren van passende maatregelen om herhaling van ongevallen, voorvallen of ernstige inbreuken te voorkomen;
 • het in aanmerking nemen van de wettelijke voorschriften en de bijzondere behoeften met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen, voor wat betreft de keuze en het gebruik van onderaannemers of andere tussenpersonen;
 • het controleren of het personeel dat aangewezen is voor de verzending of het vervoer of het verpakken, vullen, laden en lossen van gevaarlijke goederen, beschikt over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies;
 • het invoeren van maatregelen voor de bewustmaking voor de gevaren die verbonden zijn aan het vervoer en aan het verpakken, vullen, laden en lossen van gevaarlijke goederen;
 • het invoeren van controlemethoden om ervoor te zorgen dat de documenten en veiligheidsuitrusting die het vervoer moeten begeleiden, zich aan boord van de vervoermiddelen bevinden en conform de voorschriften zijn;
 • het invoeren van controlemethoden om ervoor te zorgen dat de voorschriften met betrekking tot het verpakken, vullen, laden en lossen worden nageleefd;
 • de aanwezigheid van een beveiligingsplan overeenkomstig 1.10.3.2.

Op zoek naar een cursus ADR Veiligheidsadviseur