ADR, ofwel Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, is een Europees verdrag dat zich richt op het veilig vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg. In de complexe logistieke wereld waarin verschillende goederen dagelijks worden getransporteerd, speelt ADR een cruciale rol in het waarborgen van veiligheid.

Wat is ADR?

ADR voorziet in gestandaardiseerde regels voor het identificeren, verpakken, labelen en vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg. Het doel is om zowel degenen die bij het vervoer betrokken zijn als het milieu te beschermen tegen mogelijke risico’s die gepaard gaan met dergelijke goederen.

ADR Veiligheidsadviseur

In lijn met de ADR-richtlijnen vereist het verzenden of vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg dat bedrijven één of meer veiligheidsadviseurs benoemen. Deze professionals dragen de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van veilig transport, inclusief verpakken, beladen, vullen en lossen.

De Taak van de Veiligheidsadviseur:

De veiligheidsadviseur is belast met het creëren van een veilige omgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Dit omvat het identificeren van risico’s, implementeren van maatregelen en ervoor zorgen dat alle activiteiten met betrekking tot gevaarlijke goederen zo veilig mogelijk worden uitgevoerd.

E-learning ADR Veiligheidsadviseur Cursus:

De E-learning ADR Veiligheidsadviseur biedt een flexibele en effectieve manier om de benodigde kennis op te doen. Deze cursus bereidt professionals voor op het CBR-examen, dat verplicht is voor veiligheidsadviseurs.

Cursus Kenmerken:

  • Flexibel Leren: Geen lange cursusdagen meer; leer en oefen wanneer het u uitkomt.
  • Volledige Ondersteuning: De cursus behandelt alle onderdelen van het boek en bevat oefenvragen voor elk module om scherp te blijven.
  • Zelfstudie met Resultaten: Plan uw studie volgens uw schema en oefen met vragen om uw kennis te versterken.

Certificaat en Examen bij CBR:

Na succesvolle afronding van de cursus kan de cursist zich direct opgeven bij het CBR voor het examen. Dit certificaat is essentieel voor professionals die betrokken zijn bij het veilig transporteren van gevaarlijke goederen over de weg.

Bereid u voor op Veiligheid en Meld u Aan voor de E-learning ADR Veiligheidsadviseur:

Over de E-learning ADR Veiligheidsadviseur