Een ADR Veiligheidsadviseur speelt een cruciale rol in het waarborgen van de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. De “Accord Dangereux Routier” (ADR) is een Europese overeenkomst die strikte richtlijnen stelt aan het transport van deze goederen, om zo risico’s voor mens, milieu en eigendom te minimaliseren.

De aanwezigheid van een deskundige ADR Veiligheidsadviseur binnen een organisatie is niet alleen een wettelijke verplichting voor bedrijven die betrokken zijn bij het vervoer, de behandeling, het laden, of het lossen van gevaarlijke goederen; het is ook een kritische pijler voor de veiligheidscultuur binnen het bedrijf.

Home – Cursus ADR Veiligheidsadviseur