ADR: Veilig Vervoer van Gevaarlijke Goederen over de Weg

ADR, ofwel Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, is een Europees verdrag dat zich richt op het veilig vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg. In de complexe logistieke wereld waarin verschillende goederen...

De functie van een ADR Veiligheidsadviseur

Veiligheid op de weg is van het grootste belang, vooral wanneer gevaarlijke goederen worden vervoerd. Het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, beter bekend als ADR, is een internationale overeenkomst die de...

ADR veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen

Het vervoer van gevaarlijke goederen is een complexe en gevaarlijke zaak waarvoor het gebruik van gespecialiseerde apparatuur en geschoold personeel vereist is. Dit geldt met name voor het vervoer van gevaarlijke chemicaliën en andere gevaarlijke stoffen. Daarom is...

De functie van ADR Veiligheidsadviseur verdient meer aandacht

Drukke tijden voor de (externe) ADR Veiligheidsadviseurs. Bij veel bedrijven die onder de verplichting van de Veiligheidsadviseur vallen wordt tegen deze tijd nl. een ADR-jaarverslag opgesteld. Inhoudelijk zouden daarin verschillende zaken behandeld moeten worden,...