De functie van een ADR Veiligheidsadviseur

Veiligheid op de weg is van het grootste belang, vooral wanneer gevaarlijke goederen worden vervoerd. Het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, beter bekend als ADR, is een internationale overeenkomst die de...

ADR veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen

Het vervoer van gevaarlijke goederen is een complexe en gevaarlijke zaak waarvoor het gebruik van gespecialiseerde apparatuur en geschoold personeel vereist is. Dit geldt met name voor het vervoer van gevaarlijke chemicaliën en andere gevaarlijke stoffen. Daarom is...

De functie van ADR Veiligheidsadviseur verdient meer aandacht

Drukke tijden voor de (externe) ADR Veiligheidsadviseurs. Bij veel bedrijven die onder de verplichting van de Veiligheidsadviseur vallen wordt tegen deze tijd nl. een ADR-jaarverslag opgesteld. Inhoudelijk zouden daarin verschillende zaken behandeld moeten worden,...

Veilig IBC’s met gevaarlijke stoffen transporteren

Ze worden vaak genoeg gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen: de zogeheten Intermediate Bulk Containers (IBC’s). De containers zijn dan ook goed geschikt voor dit soort transport. Mits je ze op de juiste wijze gebruikt. Dat dit niet altijd het geval is...