ADR: Veilig Vervoer van Gevaarlijke Goederen over de Weg

ADR, ofwel Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, is een Europees verdrag dat zich richt op het veilig vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg. In de complexe logistieke wereld waarin verschillende goederen...

Lancering van Cursus ADR veiligheidsadviseur als E-learning

SafetyNet Educations lanceert deze maand de Cursus ADR veiligheidsadviseur als E-learning. De online cursus biedt de cursist de kans de zeer lastige materie van het ADR tot zich te nemen door intensief met de stof aan het werk te gaan. Naast de lesstof worden ook...