Het Belang van de ADR Veiligheidsadviseur

Een ADR Veiligheidsadviseur speelt een cruciale rol in het waarborgen van de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. De “Accord Dangereux Routier” (ADR) is een Europese overeenkomst die strikte richtlijnen stelt aan het transport...